กระแทกมาเลยมันสืๆ เสียงดังตับๆ ร้องครางสลับกันอย่างเสียว นมปลอมใหญ่ๆ